Lirik Gus Surya - Beli Boye Je Pilihan

Posting Komentar

Lirik Lagu Beli Boye Je Pilihan

kenehang pesan adi, masa depan adine

nu lantang yen seken, adi lakar nyalanin

ampurang dewek beli, pidan guyu ngerayu

sing medaye adi buduh ken beli buka jani


adi mare menek bajang, misi tampang jegeg pesan

aluh ben milihin, muani anggon tunangan

beli boye je pilihan, sube ngelah pianak kurenan

ane patut baang beli sekaye, baang beli tresna


sekonden ejoh rage mejalan

sekonden belus jalan jani suudang hoo ooo


sampunang adi ngeling ngeling

pelih laksana irage ne

sing man beneh yen nyemak gae memitre

ne pasti kal nguwug rumah tangga


beli ngidih kapining adi

de bes sanget ngenehang beli

beli dini kal state ngacepang adi

pang enggal maan pengganti beli


adi mare menek bajang, misi tampang jegeg pesan

aluh ben milihin, muani anggon tunangan


sekonden ejoh rage mejalan

sekonden belus jalan jani suudang hoo ooo


sampunang adi ngeling ngeling

pelih laksana irage ne

sing man beneh yen nyemak gae memitre

ne pasti kal nguwug rumah tangga


beli ngidih kapining adi

de bes sanget ngenehang beli

beli dini kal state ngacepang adi

pang enggal maan pengganti beli

pang enggal maan pengganti beli

Related Posts

Posting Komentar